Informacja w sprawie kontynuacji kursu psałterzystów

2020-08-25

Z powodu zagrożenia epidemicznego i zawiązanego z tym ograniczenia działalności Wydziału Teologicznego UŚ nastąpiło przesunięcie terminu zajęć kursu psałterzystów.

Po zmianie decyzji niezwłocznie poinformujemy o kontynuacji spotkań.

Podkomisja ds Kształcenia Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej.

Artykuły