IV Kurs psałterzystów Archidiecezji Katowickiej

8 lutego wystartowała kolejna edycja kursu. Zgłosiło się 15 osób.

Fragment Ewangeliarza

Fragment Ewangeliarza

2019-12-31

Podkomisja ds. kształcenia Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej zaprasza do udziału w IV Kursie psałterzystów archidiecezji katowickiej.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przez sześć sobót: 8, 15, 22, 29 lutego, oraz 7, 14 marca 2020, w godzinach 10.00-14.00. Wykłady i zajęcia muzyczne poprowadzą specjaliści z zakresu liturgiki, muzyki kościelnej oraz emisji głosu. W kursie mogą wziąć udział osoby (młodzież od 14 roku życia i dorośli) z predyspozycjami głosowymi umożliwiającymi dalsze kształcenie.

Koszt udziału: 100 zł (w tym zbiór psalmów “Psallite Domino sapienter”, Opole 2017).

Po wstępnym przesłuchaniu kwalifikacyjnym, uczestnik przestawia pismo ks. Proboszcza kierujące go na kurs, zaś wpłaty dokonuje na pierwszym spotkaniu.

Zgłoszenia (należy podać: imię i nazwisko, wiek oraz nazwę parafii kierującej kandydata na kurs) proszę kierować na adres wieslaw.hudek@katowicka.pl do 6 lutego włącznie.

Osoby niepełnoletnie dodatkowo powinny przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach.

Zgodnie z prośbami, w terminach ww. spotkań IV kursu będzie istniała możliwość uzyskania konsultacji muzycznych skierowanych do uczestników poprzednich edycji kursu psałterzystów. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie.

Ewentualne zapytania można kierować do ks. dra Wiesława Hudka, e-mail: wieslaw.hudek@katowicka.pl lub telefonicznie kom. 609 817 716

Plan zajęć: sala

L.p.

Data

Tematy zajęć muzycznych

Tematy zajęć teoretycznych 

1.

8.02.2020

PRZESŁUCHANIE WSTĘPNE

Czas Adwentu mel. I, II.

Ogólne wprowadzenie w zasady śpiewu

2.

15.02.2020

Boże Narodzenie mel. I, II.

Psałterz (Teksty i przekłady, struktura, podział)

ks. dr Wiesław Hudek

3.

22.02.2020

Wielki Post mel. I, II.

Udział wiernych w liturgii ze szczególnym uwzględnieniem psałterzysty

ks. dr Wiesław Hudek

4.

29.02.2020

Wielkanoc mel. I, II

Lekcjonarz mszalny

ks. dr Andrzej Hoinkis

5.

7.03.2020

Okres zwykły mel. I, II

Układ liturgii Mszy świętej (Liturgia Słowa)

ks. dr Grzegorz Śmieciński

6.

14.03.2020

Mel. na święta maryjne i pogrzeb

Rok kościelny

ks. dr Andrzej Hoinkis

7.

21.03.2020

Sprawdzenie umiejętności z zakresu podanych melodii, oraz wiadomości związanych z posługą psałterzysty.

WSZYSCY

 

Artykuły, Relacje, Wydarzenia, Zapowiedzi