Archidiecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej w Katowicach

Skład Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej

AKMS

AKMS

2016-07-03

 

         ZARZĄD KOMISJI

ks. Wiesław Hudek – przewodniczący

ks. Antoni Reginek – zastępca przewodniczącego

s. M. Benigna Tkocz – sekretarz

        

         CZŁONKOWIE KOMISJI

ks. Jan Waliczek

ks. Bartosz Zygmunt

ks. Grzegorz Śmieciński

ks. Sebastian Kreczmański

pani Brygida Tomala

pani Jolanta Sznajder

pani Aleksandra Gąsiorczyk

pan Julian Gembalski

pan Władysław Szymański

pan Piotr Wierzchałek

pan Stanisław Pielczyk

pan Łukasz Kurpas

pan Michał Duźniak

 

PODKOMISJE

Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej

 

         Podkomisja ds. twórczości muzycznej (ocenianie nowych utworów, opiniowanie koncertów)

         ks. Antoni Reginek – przewodniczący

         pan Michał Duźniak

         ks. Grzegorz Śmieciński

         pan Piotr Wierzchałek

         s. M. Benigna Tkocz

         pani Jolanta Sznajder

         Władysław Szymański

         ks. Bartosz Zygmunt

 

         Podkomisja ds. ogólnej formacji muzycznej: kształcenie muzyczne seminarzystów, dbałość o kulturę muzyczną kapłanów i muzyczną edukację poszczególnych wspólnot parafialnych

         ks. Jan Waliczek – przewodniczący

         ks. Wiesław Hudek

         pan Stanisław Pielczyk

         ks. Bartosz Zygmunt

         pan Łukasz Kurpas

         ks. Grzegorz Śmieciński

         ks. Sebastian Kreczmański

         pan Piotr Wierzchałek

         pani Aleksanda Gąsiorczyk

         pani Brygida Tomala

 

         Podkomisja ds. kształcenia: chórów, schol, psałterzystów, kantorów i orkiestr (kształcenie, duszpasterstwo muzyków kościelnych różnych od organistów)

         pani Brygida Tomala – przewodnicząca

         pani Aleksandra Gąsiorczyk

         pani Jolanta Sznajder

         s. M. Benigna Tkocz

         ks. Wiesław Hudek

         ks. Antoni Reginek

         pan Łukasz Kurpas

         ks. Bartosz Zygmunt

 

         Podkomisja ds. organistowskich (kształcenie, duszpasterstwo organistów, budownictwo organowe)

         pan Władysław Szymański

         pan Julian Gembalski

         ks. Sebastian Kreczmański

         pan Łukasz Kurpas

         ks. Wiesław Hudek

         pan Stanisław Pielczyk

         pan Michał Duźniak

 

Artykuły, Komisja Muzyki