PLAN ZAJĘĆ

2018-09-25

PLAN ZAJĘĆ STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

11 lutego 2020

  I II III IV
1500 - 1545 Polskie śpiewy liturgiczne - ćw. 406 Dialogi i aklamacje 405 Formy muzyczne 105 Improwizacja 404
1550 - 1635 Zasady muzyki 406 Kształcenie słuchu/emisja głosu 105 Chorał gregoriański 404 Pedagogika 405
1640 - 1725 Zasady muzyki 406 Organoznawstwo 105 Dyrygowanie 405 Chorał gregoriański 404
1730 - 1815 Historia muzyki 105 Harmonia 406 Harmonia 405 Liturgika 404
1820 - 1905 Historia muzyki 105 Prawodawstwo 406 Liturgika 404 Harmonia 405

18 lutego 2020

  I II III IV
1500 - 1545 Zasady muzyki 406 Prawodawstwo 105 Dialogi i aklamacje 405 Improwizacja 404
1550 - 1635 Zasady muzyki 406 Dialogi i aklamacje 405 Formy muzyczne 105 Chorał gregoriański 404
1640 - 1725 Akompaniament śpiewów liturg. 405 Harmonia 406 Kształcenie słuchu/emisja głosu Harmonia 404
1730 - 1815 Kształcenie słuchu/emisja głosu 105 Harmonia 406 Harmonia 405 Prawodawstwo 404
1820 - 1905 Historia muzyki 105 Organoznawstwo 405 Chorał gregoriański 404 Harmonia modalna 406

25 lutego 2020

  I II III IV
1500 - 1545 Kształcenie słuchu/emisja głosu Prawodawstwo 105 Dyrygowanie 405 Liturgika 404
1550 - 1635 Akompaniament śpiewów liturg 405 Kształcenie słuchu/emisja głosu 105 Chorał gregoriański 406 Liturgika 404
1640 - 1725 Polskie śpiewy liturgiczne - w. 404 Dialogi i aklamacje 405 Kształcenie słuchu/emisja głosu 105 Harmonia 406
1730 - 1815 Zasady muzyki 406 Organoznawstwo 105 Liturgika 404 Chorał gregoriański 405
1820 - 1905 Polskie śpiewy liturgiczne - ćw. 405 Polskie śpiewy liturgiczne - w. 404 Harmonia 105 Harmonia modalna 406

3 marca 2020

  I II III IV
1500 - 1545 Kształcenie słuchu/emisja głosu Harmonia 406 Dialogi i aklamacje 405 Improwizacja 404
1550 - 1635 Polskie śpiewy liturgiczne - w. 404 Kształcenie słuchu/emisja głosu 105 Kształcenie słuchu/emisja głosu 105 Dialogi i aklamacje 405
1640 - 1725 Historia muzyki 406 Dialogi i aklamacje 405 Harmonia 105 Liturgika 404
1730 - 1815 zasady muzyki 406 Organoznawstwo 105 Formy muzyczne 405 Liturgika 404
1820 - 1905 Historia muzyki 405 Organoznawstwo 105 Liturgika 404 Harmonia modalna 406

10 marca 2020

  I II III IV
1500 - 1545        
1550 - 1635        
1640 - 1725        
1730 - 1815        
1820 - 1905        

Studium Organistowskie, Plan zajęć