III Kurs psałterzystów Archidiecezji Katowickiej

Zgłoszenia do 28 lutego 2019 r.

Fragment Ewangeliarza

Fragment Ewangeliarza

2 marca 2019, godz.: 10:00

miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18 Katowice

organizator: AKMS

AKMS

2019-01-05

Podkomisja ds. kształcenia Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej zaprasza do udziału w III Kursie psałterzystów archidiecezji katowickiej.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach w kolejne soboty: 2 , 9, 16, 23 i 30 marca oraz 6 i 13 kwietnia 2019, w godzinach 10.00-14.00.

Wykłady i zajęcia muzyczne poprowadzą specjaliści z zakresu liturgiki, muzyki kościelnej oraz emisji głosu.

W kursie mogą wziąć udział osoby (młodzież od 14 roku życia i dorośli) z predyspozycjami głosowymi umożliwiającymi dalsze kształcenie.

Koszt udziału: 100 zł (w tym zbiór psalmów “Psallite Domino sapienter”, Opole 2017).

Po wstępnym przesłuchaniu kwalifikacyjnym, uczestnik przestawia pismo ks. Proboszcza kierujące go na kurs, zaś wpłaty dokonuje na pierwszym spotkaniu.

Zgłoszenia (należy podać: imię i nazwisko, wiek oraz nazwę parafii kierującej kandydata na kurs) proszę kierować na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach: duszpasterstwo@archidiecezjakatowicka.pl do 28 lutego 2019 włącznie.

Osoby niepełnoletnie dodatkowo powinny przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach.

Ewentualne zapytania można kierować do ks. dra Wiesława Hudka, e-mail: wieslaw.hudek@archidiecezjakatowicka.pl

lub telefonicznie kom. 609 817 716

 

Plan zajęć: WKRÓTCE


 

Lp.

Data

 

Tematy zajęć muzycznych 

 

Tematy zajęć teoretycznych 

1.

 

   

2.

     

3.

 

   

4.

     

5.

     

6.

   

 

7.

   

 

Wydarzenia, Zapowiedzi